Hur många tejpextensions behöver jag? 

 

När det gäller tejpförlängningar kan man inte enbart gå på att jämföra vad man hade behövt i slingmängd. Hade det exempelvis behövts 125 slingor (5 pkt) till en keratinvaxförlängning så behövs det för samma resultat i tejp minst 6-7 pkt. Det beror på att tejpen inte går att få riktigt samma spridning som man får med enskilda slingor. I Regel gäller detta även om tejpen sätts som singel. Men vi kommer gemensamt fram till hur mycket som behövs.