Här följer några ungefärliga riktlinjer för mängd paket:

1–2 pkt Utfyllnad/förlängning av sidorna/luggen eller för dig som endast vill ha en liten utfyllnad.

3–4 pkt Utfyllnad samt lite extra längd för dig med ett tunt axellångt hår.

5 pkt Utfyllnad samt lite extra längd för dig med ett tunt-normaltjockt hår som redan är ganska långt.

6–7 pkt Helförlängning till tunt axellångt hår.

8 pkt Fyllig helförlängning till ett normaltjockt/tjockt axellångt hår.

9–10 pkt Fyllig helförlängning för dig med ett tjockt axellångt hår eller tjockt/kortare hår än axlarna.

11–12 pkt Fyllig helförlängning för dig som har mycket kort och tjockt eget hår.